Har du företag inom turismbranschen? Satsa på riktigt brandskydd

Om du har ett företag inom turismbranschen är det viktigt att du minimerar alla möjliga risker. Det är många företagare som missar att se på säkerhet och brand utifrån riktiga framtida risker, utan ser bara till att följa lagar och regler. Att fokusera på att minimera ditt företags risker redan idag är faktiskt kostnadseffektivt och kan hjälpa dig att växa.

Satsa på riktigt brandskydd

Oavsett vilket slags företag som du driver – ett hotell, en slalombacke, fjälltur på hästryggen, ett konferenscenter eller äventyrsbad – är en brand ett stort potentiellt hot mot din verksamhet. Naturligtvis har du både brandvarnare och försäkring, men ändå kan just en brand ställa till det och ge dig svåra ekonomiska problem. Förutom att människor kan förlora sina liv. Om din verksamhet skulle brinna ner tar det tid att bygga upp byggnader och eventuella attraktioner. Under tiden hinner dina konkurrenter ta marknadsandelar av dig. Ditt företag kommer under lång tid inte att kunna ta emot kunder, i alla fall inte som tidigare. En brand är också en negativ nyhet. Dels hamnar företaget i nyheterna, dels kommer dina gäster att skriva om branden på nätet. Om du har ett bra brandskydd och din personal hanterar situationen perfekt har du inte lika mycket att oroa dig för. Problemet är om du missat viktiga säkerhetsaspekter och din personal faktiskt inte hanterar situationen bra. För att minimera dina risker bör du ta hjälp med SBA (systematiskt brandskyddsarbete) av Briab, som inte bara är experter på brandförebyggande åtgärder, utan även riskhanteringsexperter.

Vilka risker kan uppstå?

Ta hjälp av experter för att ta reda på vilka risker, bränder, olyckor, drunkningstillbud etc. som kan uppkomma i din verksamhet. Då kan du förebygga problemen och skydda dina gäster i förväg. Som företagare på hemmaplan är det ganska lätt att bli hemmablind. Du har nog många problem att lösa, särskilt med coronapandemin, och då är risken stor att du missar viktiga åtgärder som du borde vidta. Det är också lätt att tänka att man ska ”ta tag” i något nästa månad, snart eller nästa år. Det kan bli en dyr historia, både ur ett mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Att förebygga brand och risker visar sig vara mer kostnadseffektivt än att ”spara in” på säkerheten. Det ger både dig som företagare, dina anställda och dina gäster trygghet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *